Συνεργασία TMEDE Microfinance Solutions με EIF

Το Σεπτέμβριο του 2023, η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) ως Ενδιάμεσος Χρηματοοικονομικός Οργανισμός (ΕΧΟ) και εντάχθηκε στο πρόγραμμα InvestEU Guarantee για τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων στα μέλη του ΤΜΕΔΕ με εγγύηση 80% από το EIF.

Το πρόγραμμα InvestEU Guarantee στοχεύει στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και προσβασιμότητας των μικροπιστώσεων για ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν τις δικές τους μικροεπιχειρήσεις, καθώς και για υφιστάμενες μικροεπιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, μέσω της πρωτοποριακής ψηφιακής πλατφόρμας, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, χορηγώντας μικροδάνεια ενίσχυσης κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού έως €25.000, με μηδενικά έξοδα, προσφέροντας μια σύγχρονη εμπειρία για τους νέους επιστήμονες, τις start-up επιχειρήσεις και τις μικρές μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες του τεχνικού κόσμου.

Το πρόγραμμα InvestEU Guarantee αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο, προσαρμοσμένο στη ζήτηση για απρόσκοπτη πρόσβαση σε λύσεις ρευστότητας, ιδιαίτερα για εκείνους που ξεκινούν την επαγγελματική τους πορεία.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση δανείου από το TMEDE Microfinance Solutions.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα InvestEU Guarantee, μπορείτε να επισκεφθείτε οποιοδήποτε από τις παρακάτω ιστοσελίδες:

Εγγυήσεις – EIF InvestEU

30 Σεπτεμβρίου, 2023