Αρχική2023-09-21T08:10:00+00:00

Υπηρεσίες

Χορήγηση Μικροχρηματοδότησεων (Microfinancing)

Το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions προσφέρει ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις χρηματοδότησης για κεφαλαίο κίνησης και κάλυψη επενδυτικών αναγκών άμεσα και αξιόπιστα.

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης και Καθοδήγησης (Business Education, Coaching & Mentoring)

Your Content Goes Here

Το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions προσφέρει υπηρεσίες επιχειρηματικής εκπαίδευσης, συμβουλευτικής υποστήριξης & καθοδήγησης.

Το Όραμά μας

Το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions έρχεται να δώσει λύση στην πιεστική ανάγκη για παροχή ρευστότητας προσφέροντας ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο που απαντά αποφασιστικά στις ανάγκες των μελών του για απρόσκοπτη πρόσβαση σε λύσεις ρευστότητας, ιδιαίτερα για όσους ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους πορεία. Όραμα μας αποτελεί η ενίσχυση και η στήριξη των πελατών μας μέσω της προσφοράς χρηματοδοτικών λύσεων εύκολα και απλά, οι οποίες με τη σειρά τους θα συμβάλλουν τόσο στην ανάπτυξη της οικονομίας, όσο και στην προώθηση μιας ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης υψηλού επιπέδου.

Το Όραμά μας

Το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions έρχεται να δώσει λύση στην πιεστική ανάγκη για παροχή ρευστότητας προσφέροντας ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο που απαντά αποφασιστικά στις ανάγκες των μελών του για απρόσκοπτη πρόσβαση σε λύσεις ρευστότητας, ιδιαίτερα για όσους ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους πορεία. Όραμα μας αποτελεί η ενίσχυση και η στήριξη των πελατών μας μέσω της προσφοράς χρηματοδοτικών λύσεων εύκολα και απλά, οι οποίες με τη σειρά τους θα συμβάλλουν τόσο στην ανάπτυξη της οικονομίας, όσο και στην προώθηση μιας ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης υψηλού επιπέδου.

Το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions αποτελεί μια νέα, σύγχρονη λύση – εργαλείο που απαντά αποτελεσματικά στην ανάγκη για απρόσκοπτη πρόσβαση σε πηγές ρευστότητας και ιδιαίτερα σε όσους ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους πορεία. Το ΤΜΕΔΕ, που αποτελεί αυτόνομο και εξειδικευμένο πυλώνα στις μορφές εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας για τα μέλη του, ανταποκρίθηκε άμεσα στις ευκαιρίες ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα και με το ευρωπαϊκό πλαίσιο μικροχρηματοδοτήσεων, το οποίο θέτει ως προτεραιότητα τα κοινωνικά και δημόσια οφέλη. Σε συνεργασία με την Attica Bank αξιοποιούμε δυναμικά τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και στηρίζουμε την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα ανοίγουμε νέους δρόμους επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Δήλωση προέδρου του ΤΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνου Μακέδου

Το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions αποτελεί μια νέα, σύγχρονη λύση – εργαλείο που απαντά αποτελεσματικά στην ανάγκη για απρόσκοπτη πρόσβαση σε πηγές ρευστότητας και ιδιαίτερα σε όσους ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους πορεία. Το ΤΜΕΔΕ, που αποτελεί αυτόνομο και εξειδικευμένο πυλώνα στις μορφές εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας για τα μέλη του, ανταποκρίθηκε άμεσα στις ευκαιρίες ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα και με το ευρωπαϊκό πλαίσιο μικροχρηματοδοτήσεων, το οποίο θέτει ως προτεραιότητα τα κοινωνικά και δημόσια οφέλη. Σε συνεργασία με την Attica Bank αξιοποιούμε δυναμικά τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και στηρίζουμε την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα ανοίγουμε νέους δρόμους επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Δήλωση προέδρου του ΤΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνου Μακέδου

Επικαιρότητα – Έρευνα

22/04 | 18:30 | Ενημερωτική Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΔΜ – ΤΜΕΔΕ – ΕΑΤ στην Καστοριά με θέμα: «Νέα εποχή για τις χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα»

22 Απριλίου, 2024|

Ενημερωτική Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΤΜΕΔΕ – ΕΑΤ για τις νέες δυνατότητες στήριξης των ΜμΕ του Τεχνικού Κλάδου πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης

11 Απριλίου, 2024|

10/04 | 18:30 | Ενημερωτική Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΤΜΕΔΕ – ΕΑΤ στο Ηράκλειο Κρήτης με θέμα: «Νέα εποχή για τις χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα»

4 Απριλίου, 2024|

14/03 | 18:30 | Ενημερωτική Εκδήλωση ΤΕΕ/ΠΤΚΔΘ – ΤΜΕΔΕ – ΕΑΤ στη Λάρισα με θέμα: «Νέα εποχή για τις χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα»

12 Μαρτίου, 2024|

Go to Top