Το Όραμά μας

Το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions έρχεται να δώσει λύση στην πιεστική ανάγκη για παροχή ρευστότητας προσφέροντας ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο που απαντά αποφασιστικά στις ανάγκες των μελών του για απρόσκοπτη πρόσβαση σε λύσεις ρευστότητας, ιδιαίτερα για όσους ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους πορεία.

Όραμα μας αποτελεί η ενίσχυση και η στήριξη των πελατών μας μέσω της προσφοράς χρηματοδοτικών λύσεων εύκολα και απλά, οι οποίες με τη σειρά τους θα συμβάλλουν τόσο στην ανάπτυξη της οικονομίας, όσο και στην προώθηση μιας ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης υψηλού επιπέδου.