Επικαιρότητα – Έρευνα2022-03-31T08:14:52+00:00

Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις

Μέρος Α΄ Α. Γενικό Μέρος H αυξανόμενη ζήτηση για νέες εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, όπως αποτυπώνεται και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δημιούργησε την ανάγκη ύπαρξης θεσμικού πλαισίου για την διευκόλυνση των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην πρόσβαση χρηματοδότησης καθώς και για την ενίσχυση

4 Ιουλίου, 2022|
Go to Top