Ενημέρωση2022-04-19T08:14:53+00:00

Προοπτικές ανάπτυξης και ανάγκες χρηματοδότησης του τομέα των Κατασκευών

Τις ιδιαίτερα θετικές προοπτικές ανάπτυξης του τομέα των Κατασκευών στην Ελλάδα, μετά από μια μακρά περίοδο συρρίκνωσης, καταγράφει μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με τίτλο «Προοπτικές ανάπτυξης και ανάγκες χρηματοδότησης του τομέα των Κατασκευών». Η μελέτη παρουσιάστηκε σήμερα σε Συνέντευξη Τύπου [...]

11 Ιουλίου, 2022|

ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions: Αδειοδοτήθηκε ο πρώτος καινοτόμος φορέας μικροχρηματοδοτήσεων που θα παρέχει δάνεια μέχρι € 25.000

Το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, είναι ο πρώτος θεσμικός Φορέας που δραστηριοποιείται στον κλάδο των μικροχρηματοδοτήσεων. Αποτελεί τον πρώτο αδειοδοτημένο – κατόπιν αξιολόγησης – Φορέα από την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 4701/2020, έχει αποκλειστικό σκοπό τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων [...]

4 Ιουλίου, 2022|

Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις

Μέρος Α΄ Α. Γενικό Μέρος H αυξανόμενη ζήτηση για νέες εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, όπως αποτυπώνεται και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δημιούργησε την ανάγκη ύπαρξης θεσμικού πλαισίου για την διευκόλυνση των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην πρόσβαση χρηματοδότησης καθώς και για την ενίσχυση [...]

4 Ιουλίου, 2022|
Go to Top