ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions: Αδειοδοτήθηκε ο πρώτος καινοτόμος φορέας μικροχρηματοδοτήσεων που θα παρέχει δάνεια μέχρι € 25.000

Το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, είναι ο πρώτος θεσμικός Φορέας που δραστηριοποιείται στον κλάδο των μικροχρηματοδοτήσεων. Αποτελεί τον πρώτο αδειοδοτημένο – κατόπιν αξιολόγησης – Φορέα από την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 4701/2020, έχει αποκλειστικό σκοπό τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων έως € 25.000  για την ενίσχυση κεφαλαίου και υπάγεται στις σχετικές εποπτικές ρυθμίσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο νέος φορέας – ο οποίος θα τεθεί σε λειτουργία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με την πλήρη οργάνωσή του – απαντά στην πιεστική ανάγκη παροχής ρευστότητας και προϊόντων χρηματοδότησης, με εξειδικευμένα και στοχευμένα εργαλεία, καθώς και στο αίτημα για την ύπαρξη θεσμικού πλαισίου και νέων φορέων, για τη διευκόλυνση των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία και τη διασφάλιση της άρτιας και ποιοτικής παροχής των υπηρεσιών του – οι οποίες θα είναι εξ ολοκλήρου ψηφιακές – έχει τόσο ο μητρικός φορέας ΤΜΕΔΕ, όσο και η Attica Bank, που αναλαμβάνουν από κοινού να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την επέκτασή του. Στην πρώτη φάση της λειτουργίας του, τα δάνεια θα παρέχονται μόνο στα μέλη του ΤΜΕΔΕ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Business Plan του νέου φορέα.

Η χορήγηση χρηματοδοτήσεων αφορά ενδεικτικά τα κάτωθι αντικείμενα:

  • Χρηματοδότηση νέας επιχείρησης
  • Χρηματοδότηση νέας δραστηριότητας
  • Κάλυψη εξόδων επαγγελματικού ακινήτου (αγορά/μίσθωση, συντήρηση ή ενεργειακή αναβάθμιση)
  • Αγορά/μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Εκσυγχρονισμό πληροφοριακών υποδομών και συστημάτων
  • Αγορά/μίσθωση αυτοκινήτων (με προτίμηση στα ηλεκτροκίνητα/υβριδικά)
  • Χρηματοδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (μεταπτυχιακού τίτλου, επαγγελματικών πιστοποιήσεων κ.λπ.)
  • Κάλυψη ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών
  • Συγχρηματοδότηση επιδοτούμενων προγραμμάτων

Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, δήλωσε: «To ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions αποτελεί μια καινούργια λύση – εργαλείο που απαντά αποτελεσματικά στην ανάγκη για απρόσκοπτη πρόσβαση σε λύσεις ρευστότητας και ιδιαίτερα σε όσους ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους πορεία. Το ΤΜΕΔΕ, που αποτελεί αυτόνομο και εξειδικευμένο πυλώνα στις μορφές εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας για τα μέλη του, ανταποκρίθηκε άμεσα στις ευκαιρίες ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα και με το ευρωπαϊκό πλαίσιο μικροχρηματοδοτήσεων, το οποίο θέτει ως προτεραιότητα τα κοινωνικά και δημόσια οφέλη. Σε συνεργασία με την Attica Bank αξιοποιούμε δυναμικά τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και στηρίζουμε την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα ανοίγουμε νέους δρόμους επιχειρηματικής ανάπτυξης.»

4 Ιουλίου, 2022