Η Εταιρεία ανήκει στο Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων – ΤΜΕΔΕ, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι του τεχνικού κόσμο της χώρας.