Εταιρική Ταυτότητα

To ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions είναι 100% θυγατρική εταιρεία του ΤΜΕΔΕ, το οποίο αποτελεί ήδη έναν αυτόνομο πυλώνα στις μορφές εγγυοδοσίας για τα μέλη του. Το ΤΜΕΔΕ, μέσα από ένα καινοτόμο εργαλείο και βασιζόμενο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού πλαισίου μικροχρηματοδοτήσεων, απαντά αποφασιστικά στις ανάγκες των μελών του για απρόσκοπτη πρόσβαση σε λύσεις ρευστότητας, ιδιαίτερα για όσους ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους πορεία.

Το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, είναι ο πρώτος θεσμικός και αδειοδοτημένος από την  ΤτΕ Φορέας,  που δραστηριοποιείται στον κλάδο των μικροχρηματοδοτήσεων.