Διοίκηση Εταιρείας

Το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο περιλαμβάνει στελέχη που ανήκουν σε διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο όλο το φάσμα της αγοράς.

Ιωάννης Μαχίκας

Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σωτήριος Καρκαλάκος

Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χαράλαμπος Αγκυρόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Μαριλένα Μπουζούρα

Επικεφαλής Στρατηγικού Σχεδιασμού, Εκτελεστικό Μέλος

Βασίλειος Δικαιούλιας

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σταύρος Παπαγιαννόπουλος

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Μαργαρώνης

Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος